سپلشت...!

بله! باز هم میرسیم به ضرب المثل همیشگی من!!!

سه پلشت آید و زن زاید . مهمان ز در آید..

وااای برای اولین بار توی عمرم به یه نفر گفتم وقت ندارم برو هفته دیگه بیا!!!

خدایا این شادیای کوچیک رو از ما نگیر♥♥♥

 

"سه پلشت آید و زن زاید و مهمان برسد عمه از قم برسد خاله ز کاشان برسد

خبر مرگ عمقلی برسد از تبریز نامه ی رحلت دائی ز خراسان برسد

صاحب خانه و بقال محل از دو طرف این یکی رد نشده پشت سرش آن برسد

طشت همسایه گرو رفته و پولش شده خرج به سراغش زن همسایه شتابان برسد..."

/ 0 نظر / 30 بازدید